Bestuur:

Het bestuur van de kringgroep Klein Vosdal wordt gevormd door 3 personen:

Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de vereniging.

Voor vragen of informatie kunt u het contactformulier invullen. Wij proberen dan zo snel als het ons toelaat u een gepast antwoord te geven.

 

Voorzitter:

Karel Jeronimus
+31 646 323 623

Secretaris:

Miranda te Boekhorst

Penningmeester:

Patty Bardoul