Privacy

Privacyverklaring

VDH kringgroep Klein Vosdal, gevestigd te Heelsum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40121600, hierna te noemen: `de Vereniging`,  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: avg@kgpkleinvosdal.nl

De vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de

Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In onderstaande download kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.