Provinciale Clubmatch Gelderland 2019

Inschrijfformulier Provinciale Clubmatch Gelderland 2019 / Landesgruppen 2019

De Provinciale Afdeling Gelderland nodigt u van harte uit voor de Provinciale Clubmatch Gelderland welke word gehouden op 2 Juni 2019 bij V.D.H. Kringgroep Klein Vosdal aan de Sportlaan 10, 6866 NA Heelsum gevestigd op het Wilhelmina Park.

Die Provinzialverwaltung Gelderland lädt Sie herzlich zum Provincial Club Match Gelderland ein, das am 2. juni 2019 bei V.D.H stattfindet. Kreisgruppe Klein Vosdal in der Sportlaan 10, 6866 NA Heelsum im Wilhelmina Park.

Keurmeester: / Richter:
Dhr. Norbert Wettlaufer: Reuen / Rüden
Dhr. John Lijffijt: Teven / Hündinnen

Sluitingsdatum inschrijvingen: 26 Mei 2019, 22:00 uur / Anmeldeschluss: 26. Mai 2019, 22:00 Uhr

Inschrijfgeld € 17,50 / Nenngeld € 17,50

Inschrijving verplicht tot betalen! / Registrierung erforderlich, um zu bezahlen!

Terrein geopend 09:00 uur; aanvang 09:30 uur

E-mail: clubmatch@kgpkleinvosdal.nl

*** INSCHRIJVING GESLOTEN ***

Huisregels

– Op en om het terrein zullen overal vuilcontainers worden geplaatst om afval en vuil in te deponeren, maak daar gebruik van en laat de natuur ongerept zoals deze is. Alvast dank hiervoor.

– De honden kunnen worden uitgelaten op de daarvoor aangegeven paden, het doen van behoefte op en om het keurveld is dan ook uitdrukkelijk niet toegestaan. De geleiders dienen deze behoefte zelf te verwijderen. Zakjes zijn verkrijgbaar bij het secretariaat.

– Iedere geleider/eigenaar is verantwoordelijk voor zijn eigen honden.

VDH kringgroep “Klein Vosdal” aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan- en door- derden of verlies van uw eigendommen.

– Ouders zijn direct verantwoordelijk voor de acties van hun kinderen en de gevolgen daarvan. Houd uw kinderen in de gaten en zorg ervoor dat ze de andere deelnemers en toeschouwers niet tot last zijn.

– Deelnemers/uitbrengers dienen in de ring zichtbaar hun nummer te dragen die bij de hond hoort.

– Deelnemers/uitbrengers dienen zich strikt te houden aan de aanwijzingen van de ringmeesters, keurmeesters of personen van de organisatie.

– Alle honden dienen in het bezit te zijn van een correct Europees entingsboekje.

– De buitenlandse honden dienen ook geënt te zijn voor Rabies.

– Zieke honden worden niet op het terrein toegelaten.

– Het is verboden om zelf meegenomen consumpties te nuttigen op het veld. Er zal hier op worden toegezien!